Informacje ogólne

Jestem mężatką, mam dwoje dzieci. Pracuję na stanowisku samodzielnego referenta w sekretariacie Katedrze Inteligentnych Systemów Informatycznych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

Zainteresowania

Fotografowanie

Lubię fotografować, najchętniej elementy flory i fauny.

Kawie domowe

Lubię zwierzęta, szczególnie kawie domowe oraz papugi.

Działalność społeczna

Z satysfakcją wspierałam jedną z harcerskich drużyn, zajmując się m.in. jej internetową stroną.

Dane kontaktowe

Mgr inż. Agnieszka Cpałka
Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Katedra Inteligentnych Systemów Informatycznych
Al. Armii Krajowej 36, 42-202 Częstochowa
pokój 512
adres e-mail: agnieszka.cpalka@pcz.pl
telefon do pokoju: +48 343250546
facebook: Agnieszka-Cpałka

Agnieszka Cpałka, 2020