Zajęcia dydaktyczne w stanie epidemii

W związku ze stanem epidemii oraz związanymi z tym komunikatami JM Rektora Politechniki Częstochowskiej

wszystkie zajęcia dydaktyczne, od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania, będą się odbywały w formie kształcenia zdalnego za pomocą platformy e-learningowej Politechniki Częstochowskiej (https://e-learning.pcz.pl). Kształcenie odbywa się zgodnie z tygodniowym harmonogramem zajęć.

Zapraszam do zapisywania się na kursy.

Bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej wyk. – Informatyka st.II sem. 2 ABiBD