Programowanie Aplikacji Internetowych

Programowanie Aplikacji Internetowych (PAI) to specjalność (specjalność nazywana jest aktualnie zakresem) dostępna dla studentów stopnia pierwszego kierunku Informatyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

Informacje ogólne dotyczące specjalności PAI

Studiowanie na specjalności Programowanie Aplikacji Internetowych (w zakresie Programowania Aplikacji Internetowych) usatysfakcjonuje tych studentów, którzy są zainteresowani nabyciem praktycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu tworzenia wielowarstwowych aplikacji internetowych, takich jak m.in. sklepy internetowe, serwisy informacyjne, portale społecznościowe, inteligentne systemy rekomendacyjne itd. Ważnymi aspektami towarzyszącymi tworzeniu takich aplikacji są m.in.: (1) wizualizacja danych i tworzenie grafiki na stronach WWW, w szczególności interaktywnej, (2) zapewnienie dostępu z poziomu dedykowanych aplikacji mobilnych, (3) zapewnienie dostępu do danych i ich należyte przetwarzanie z elementami administrowania serwerami baz danych, (4) odpowiednie użycie metod sztucznej inteligencji w celu realizacji inteligentnych aplikacji internetowych. Tych aspektów dotyczą przedmioty specjalistyczne PAI.

Zalety specjalności PAI

Nowoczesna i systematycznie aktualizowana tematyka

Specjalność PAI stwarza doskonałe możliwości do teoretycznego i praktycznego poznania najnowszych technologii oraz narzędzi wykorzystywanych na różnych etapach tworzenia informatycznych systemów internetowych. Także tych, które określa się mianem "inteligentne" (np. rekomendacyjnych).

Doskonałe wpasowanie w potrzeby rynku pracy

Tematyka specjalności PAI doskonale wpasowuje się w aktualne oczekiwania rynku pracy i systematycznie ewoluuje z uwzględnieniem zmieniających się trendów w branży informatycznej. Dobrym pretekstem do poznania takich oczekiwań może być m.in. należycie zaplanowanapraktyka zawodowa.

Wyśmienity kontakt z prowadzącymi

Specjalność PAI jest prowadzona przez osoby z dużym doświadczeniem informatycznym oraz bardzo przyjaznym podejściem do studentów. Ponadto wszelkie uwagi, pomysły, problemy i sprawy dotyczące specjalności PAI studenci mogą zgłaszać osobom wymienionym w sekcji Dane kontaktowe.

Możliwość wykonania ciekawej pracy inżynierskiej

Studia na specjalności PAI dobrze przygotowują do opracowania internetowego systemu informatycznego, stanowiącego m.in. podstawę ciekawej pracy inżynierskiej o wysokim potencjale wdrożeniowym. Najlepsi mogą ubiegać się o kontynuację studiów np. na specjalności stopnia II. ZSZiAD.

Przedmioty specjalności PAI

Studenci specjalności PAI zdobywają wiedzę w ramach przedmiotów specjalistycznych oraz przedmiotów wspólnych dla stopnia pierwszego kierunku Informatyka, prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Przedmioty specjalistyczne to: Zaawansowane programowanie internetowe, Interaktywna grafika i wizualizacja danych na stronach WWW, Programowanie urządzeń mobilnych i Administrowanie internetowymi serwerami baz danych. W dalszej części strony zamieszczono ich krótką charakterystykę. Z kolei przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności stopnia pierwszego są następujące: Analiza i przetwarzanie obrazów cyfrowych, Programowanie współbieżne i rozproszone, Programowanie stron internetowych, Aplikacje WWW, Bezpieczeństwo systemów komputerowych, Projekt zespołowy dyplomowy. Przewodniki po wszystkich wymienionych przedmiotach zastały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

Zaawansowane programowanie internetowe

Przedmiot ten jest rozszerzeniem przedmiotu Aplikacje WWW i jest on ukierunkowany m.in. na użycie różnorodnych bibliotek wspomagających tworzenie informatycznych systemów internetowych oraz na wydajność.

Interaktywna grafika i wizualizacja danych na stronach WWW

Przedmiot ten jest ukierunkowany m.in. na użycie języka skryptowego wykonywanego po stronie użytkownika systemu internetowego, techniki tworzenia grafiki na „płótnie” aplikacji, biblioteki wspomagające tworzenie grafiki interaktywnej dla systemów internetowych oraz techniki wizualizacji danych.

Programowanie urządzeń mobilnych

Przedmiot ten jest ukierunkowany m.in. na tworzenie aplikacji mobilnych, które mogą stanowić projekty samodzielne lub być warstwą dostępu do większych informatycznych systemów internetowych.

Administrowanie internetowymi serwerami baz danych

Przedmiot ten jest ukierunkowany m.in. na typowe zadania administracyjne dotyczące serwerów baz danych, usługi powiązane z takimi serwerami oraz zaawansowane techniki ekstrakcji informacji z danych umieszczonych w bazach danych na potrzeby ich użycia w informatycznych systemach internetowych.

Prowadzący zajęcia na specjalności PAI

Łukasz Bartczuk

Dr inż.

Krzysztof Cpałka

Prof. dr hab. inż.

Piotr Dziwiński

Dr inż.

Marcin Korytkowski

Dr hab. inż., prof. PCz

Krystian Łapa

Dr hab. inż., prof. PCz

Patryk Najgebauer

Dr inż.

Rafał Scherer

Prof. dr hab. inż.

Marcin Zalasiński

Dr hab. inż., prof. PCz

Praktyki studenckie dla studentów specjalności PAI

Studenci specjalności PAI mają swobodę w zakresie wyboru firmy, w której odbędą swoje praktyki studenckie. W przypadku problemów ze znalezieniem miejsca odbycia praktyk, można zwrócić się z prośbą o pomoc do koordynatoraów praktyk dla specjalności PAI: Pana dra inż. Marcina Zalasińskiego oraz Pana dra hab. inż. Marcina Korytkowskiego (dane kontaktowe zostały podane poniżej).

Pan Marcin Zalasiński jest koordynatorem współpracy z firmą ERP Serwis, zaś Pan Marcin Korytkowski jest pomysłodawcą oraz koordynatorem kilku długoterminowych, realizowanych aktualnie przedsięwzięć, których wykonawstwo stwarza bardzo dobre możliwości w zakresie nabycia wartościowych doświadczeń zawodowych. Przedsięwzięcia te są następujące: (1) projekt „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin” i budowa centrum monitoringu CCTV bazującego na sieci optycznej dla konsorcjum gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków; (2) projekt „Moszczenica Promuje Innowacje”; (3) przedsięwzięcie „Moszczenickie Tereny Inwestycyjne”.

Dr hab. inż. Marcin Zalasiński, prof. PCz
Katedra Inteligentnych Systemów Informatycznych
Al. Armii Krajowej 36, 42-202 Częstochowa
pokój 520
adres e-mail: marcin.zalasiński@pcz.pl
telefon do pokoju 520: +48 343250558

Dr hab. inż. Marcin Korytkowski, prof. PCz
Katedra Inteligentnych Systemów Informatycznych
Al. Armii Krajowej 36, 42-202 Częstochowa
pokój 518
adres e-mail: marcin.korytkowski@pcz.pl
telefon do pokoju 518: +48 343250557

Prace inżynierskie realizowane na specjalności PAI

Studenci specjalności PAI w ramach swoich prac inżynierskich najchętniej realizują informatyczne systemy internetowe, które współpracują z bazą danych, mogą zapewniać dostęp poprzez aplikację mobilną i są realizowane z wykorzystaniem najświeższych technologii i bibliotek dedykowanych do tworzenia aplikacji internetowych. Umiejętności, które są niezbędne do tworzenia takich systemów, są przekazywane na przedmiotach specjalistycznych PAI. Warto podkreślić, że osoby studiujące na specjalności PAI, które są zainteresowane inną tematyką w kontekście swojej pracy inżynierskiej, mogą realizować z niej swoją pracę inżynierską po uzgodnieniu z obranym promotorem.

Jeśli jesteś studentem specjalności PAI, który ma problem ze znalezieniem promotora swojej pracy inżynierskiej, skontaktuj się z koordynatorem specjalności PAI, który Ci w tym pomoże. Niezbędne dane kontaktowe zostały zamieszczone w dalszej części tej strony.

Dane kontaktowe opiekunów specjalności PAI

Dążymy do tego, aby studiowanie na specjalności PAI było pod każdym względem satysfakcjonujące. Jeśli jesteś osobą, która staje przed koniecznością wyboru specjalności i ma do nas pytania, skontaktuj się. Jeśli jesteś osobą, która już studiuje na specjalności PAI i ma pytania, problemy, uwagi lub pomysły, które dotyczą specjalności lub któregokolwiek z jej przedmiotów specjalistycznych, także skontaktuj się z nami. Ważne dla Ciebie pytania nie pozostaną bez naszej odpowiedzi. Prosimy o kontakt z następującymi osobami:

Dr inż. Piotr Dziwiński
Katedra Inteligentnych Systemów Informatycznych
Al. Armii Krajowej 36, 42-202 Częstochowa
pokój 517
adres e-mail: piotr.dziwinski@pcz.pl
telefon do pokoju 517: +48 343250554

lub

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Cpałka
Katedra Inteligentnych Systemów Informatycznych
Al. Armii Krajowej 36, 42-202 Częstochowa
pokój 520
adres e-mail: krzysztof.cpalka@pcz.pl
krzysztofcpalka.iisi.pcz.pl
telefon do pokoju 520: +48 343250558

Sprawa wyboru specjalności determinuje Twoje uczelniane działania na wiele miesięcy. Należy ją właściwie przemyśleć.

Udostępnianie strony specjalności PAI

Krzysztof Cpałka, 2022