Zintegrowane Systemy Zarządzania i Analizy Danych

Zintegrowane Systemy Zarządzania i Analizy Danych (ZSZiAD) to specjalność (specjalność nazywana jest aktualnie zakresem) dostępna dla studentów stopnia drugiego kierunku Informatyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

Cywilizacja, którą zbudujemy, zbliżając się do XXI wieku, nie będzie cywilizacją materialną, symbolizowaną przez ogromne konstrukcje, ale będzie cywilizacją informacyjną (…) opartą na niewidocznych dla oka systemach, mocy ukrytej w miniaturowych elementach i potędze ludzkiego rozumu.~Masuda Yoneji

Informacje ogólne dotyczące specjalności ZSZiAD

Studiowanie na specjalności Zintegrowane Systemy Zarządzania i Analizy Danych (w zakresie Zintegrowanych Systemów Zarządzania i Analizy Danych) usatysfakcjonuje studentów zainteresowanych: (1) tworzeniem wielowarstwowych informatycznych systemów internetowych, (2) bazami i hurtowniami danych oraz (3) praktycznym użyciem najnowszych technologii informatycznych, w szczególności programistycznych.

Ważne miejsce w ramach specjalności ZSZiAD zajmują zagadnienia związane z systemami klasy Enterprise Resource Planning (ERP). Ich głównym celem jest kompleksowe wspieranie zarządzania wszystkimi działaniami przedsiębiorstwa, m.in. za sprawą korzystania ze wspólnego zbioru danych. Specjalność ZSZiAD jest pierwszą specjalnością w Polsce, która zaczęła kształcić studentów z tej aktualnej tematyki.

Specjalność ZSZiAD czynnie korzysta z przywilejów wynikających z: (1) posiadania przez Politechnikę Częstochowską elitarnego statusu Associate (najwyższego z możliwych) w dwóch produktach z rodziny Microsoft Dynamic (MD to grupa produktów informatycznych do zarządzania relacjami z klientami oraz planowania zasobów przedsiębiorstwa), który zdobyła jako pierwsza uczelnia w Polsce oraz (2) umowy Microsoft Dynamics Academic Alliance (MDAA) między firmą Microsoft oraz Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

Tematyka specjalności ZSZiAD doskonale współgra z tematyką specjalności Programowanie Aplikacji Internetowych, dostępną dla studentów stopnia pierwszego. Na specjalności ZSZiAD doskonale odnajdą się jednak także te osoby, które nie miały wcześniej do czynienia z zagadnieniami rozważanymi na zajęciach w ramach ZSZiAD.

Zalety specjalności ZSZiAD

Nowoczesna i systematycznie aktualizowana tematyka

Specjalność ZSZiAD stwarza doskonałe możliwości w zakresie poznania najnowszych technologii oraz narzędzi do tworzenia wielowarstwowych informatycznych systemów internetowych współpracujących z bazami danych i korzystających z metod sztucznej inteligencji.

Doskonałe wpasowanie w potrzeby rynku pracy

Tematyka specjalności ZSZiAD doskonale wpasowuje się w aktualne oczekiwania rynku pracy i systematycznie ewoluuje z uwzględnieniem zmieniających się trendów w branży informatycznej.

Wyśmienity kontakt z prowadzącymi zajęcia

Specjalność ZSZiAD jest prowadzona przez osoby z dwóch katedr (KISIKI) z dużym doświadczeniem informatycznym oraz przyjaznym podejściem do studentów. Wszelkie uwagi, pomysły, problemy i sprawy dotyczące specjalności ZSZiAD można zgłaszać osobom wymienionym w sekcji Dane kontaktowe.

Możliwość realizacji ciekawej pracy magisterskiej oraz dalszego rozwoju naukowego

Studia na specjalności ZSZiAD zapewniają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania interesującej pracy magisterskiej o wysokim potencjale wdrożeniowym lub/i charakterze naukowym. Najlepsi absolwenci mogą ubiegać się o kontynuację swojej edukacji w ramach studiów doktoranckich.

Przedmioty specjalności ZSZiAD

Przedmioty specjalności ZSZiAD zostały dobrane w taki sposób, aby zapewnić studentom i absolwentom specjalności (1) kompleksową wiedzę z zakresu szeroko rozumianego projektowania złożonych i bezpiecznych systemów informatycznych (bazujących na możliwościach serwerów bazodanowych oraz sztucznej inteligencji) oraz (2) praktyczne umiejętności związane z implementacją takich systemów, ich testowaniem, wdrażaniem, zabezpieczaniem, pozycjonowaniem i efektywnym administrowaniem.

Przedmioty specjalistyczne specjalności ZSZiAD zostały dobrane w taki sposób, aby absolwenci specjalności ZSZiAD mogli bezproblemowo podjąć nowe wyzwania w pracy zawodowej, ewentualnie pracy naukowej, jeśli byliby nią zainteresowani (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki posiada stosowne uprawnienia do nadawania stopnia magistra, doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka). W tym drugim przypadku studenci specjalności ZSZiAD mogą nawiązywać współpracę z prowadzącymi zajęcia, którzy posiadają stopnień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.

Asynchroniczne interfejsy WWW

Bezpieczeństwo i administracja systemów ERP

Bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej

Eksploracja danych biznesowych

Infrastruktura informatyczna dla systemów ERP

Inteligencja obliczeniowa

Języki obsługi transakcji biznesowych

Kierunki rozwoju informatycznych systemów wspomagania procesów biznesowych

Korporacyjne systemy zarządzania informacją

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Programowanie aplikacji dla Windows

Programowanie i administracja baz danych

Programowanie w środowisku ERP

Programowanie wielowarstwowe i komponentowe

Seminarium dyplomowe

Systemy baz danych

Tworzenie aplikacji mobilnych dla systemów ERP

Tworzenie usług internetowych

Zarządzanie projektami informatycznymi

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

Prowadzący zajęcia na specjalności ZSZiAD

Zajęcia na specjalności ZSZiAD są prowadzone przez życzliwych studentom pracowników naukowych z dużym doświadczeniem praktycznym, którzy systematycznie śledzą trendy zmian w branży informatycznej i uwzględniają je w prowadzonej przez siebie działalności dydaktycznej. Zostali oni wyselekcjonowani z dwóch zaprzyjaźnionych katedr informatycznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej: Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych (KISI) oraz Katedry Informatyki (KI). Współpraca wymienionych katedr skutkuje wykorzystaniem ich najlepszych doświadczeń naukowych, zawodowych i dydaktycznych na potrzeby uatrakcyjnienia zajęć prowadzonych na specjalności ZSZiAD.

Łukasz Bartczuk

Dr inż.

Mariusz Ciesielski

Dr inż.

Krzysztof Cpałka

Prof. dr hab. inż.

Piotr Dziwiński

Dr inż.

Sebastian Freus

Dr

Marcin Gabryel

Dr inż.

Rafał Grycuk

Dr inż.

Marcin Korytkowski

Dr hab. inż., prof. PCz

Krystian Łapa

Dr hab. inż., prof. PCz.

Patryk Najgebauer

Dr inż.

Robert Nowicki

Prof. dr hab. inż.

Jacek Piątkowski

Dr inż.

Rafał Scherer

Prof. dr hab. inż.

Olga Siedlecka-Lamch

Dr inż.

Janusz Starczewski

Dr hab. inż., prof. PCz

Marcin Zalasiński

Dr hab. inż., prof. PCz

Praktyki studenckie

Studenci specjalności ZSZiAD mają swobodę w zakresie wyboru firmy, w której odbędą swoje praktyki studenckie. W przypadku problemów ze znalezieniem miejsca odbycia praktyk, można zwrócić się z prośbą o pomoc do opiekuna specjalności ZSZiAD - Pana dra hab. inż. Marcina Korytkowskiego, prof. PCz. Pan Profesor Marcin Korytkowski jest pomysłodawcą oraz koordynatorem kilku długoterminowych, realizowanych aktualnie przedsięwzięć, których wykonawstwo stwarza bardzo dobre możliwości w zakresie nabycia wartościowych doświadczeń zawodowych. Przedsięwzięcia te są następujące: (1) projekt „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin” i budowa centrum monitoringu CCTV bazującego na sieci optycznej dla konsorcjum gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków; (2) projekt „Moszczenica Promuje Innowacje”; (3) przedsięwzięcie „Moszczenickie Tereny Inwestycyjne”.

Prace magisterskie realizowane na specjalności ZSZiAD

Studenci specjalności ZSZiAD mają dużą swobodę w zakresie wyboru tematyki swojej pracy magisterskiej i katedry, w której będzie ona realizowana. Najchętniej wybierają tematykę związaną z realizowaniem wielowarstwowych systemów informatycznych, inteligentnym przetwarzaniem danych i pozyskiwaniem z nich informacji oraz metodami sztucznej inteligencji. Warto podkreślić, że osoby studiujące na specjalności ZSZiAD, które są zainteresowane inną tematyką w kontekście swojej pracy magisterskiej (np. związaną z sieciami komputerowymi), mogą realizować z niej swoją pracę po uzgodnieniu z wybranym przez siebie promotorem.

Jeśli jesteś studentem specjalności ZSZiAD, który ma problem ze znalezieniem promotora swojej pracy magisterskiej, skontaktuj się z koordynatorem specjalności ZSZiAD, który Ci w tym pomoże. Niezbędne dane kontaktowe zostały zamieszczone w dalszej części tej strony.

Dane kontaktowe opiekunów specjalności ZSZiAD

Dążymy do tego, aby studiowanie na specjalności ZSZiAD było pod każdym względem satysfakcjonujące. Jeśli jesteś osobą, która staje przed koniecznością wyboru specjalności i ma do nas pytania, skontaktuj się. Jeśli jesteś osobą, która już studiuje na specjalności ZSZiAD i ma pytania, problemy, uwagi lub pomysły, które dotyczą specjalności lub któregokolwiek z jej przedmiotów specjalistycznych, także skontaktuj się z nami. Ważne dla Ciebie pytania nie pozostaną bez naszej odpowiedzi. Prosimy o kontakt z następującymi osobami:

Dr hab. inż. Marcin Korytkowski, prof. PCz
Katedra Inteligentnych Systemów Informatycznych
Al. Armii Krajowej 36, 42-202 Częstochowa
pokój 518
adres e-mail: marcin.korytkowski@pcz.pl
telefon do pokoju 518: +48 343250557

lub

Prof. dr hab. inż. Rafał Scherer
Katedra Inteligentnych Systemów Informatycznych
Al. Armii Krajowej 36, 42-202 Częstochowa
pokój 518
adres e-mail: rafal.scherer@pcz.pl
telefon do pokoju 518: +48 343250557

Sprawa wyboru specjalności determinuje nie tylko Twoje działania uczelniane, ale także kształtuje Twoją zawodową przyszłość. Należy ją właściwie przemyśleć.

Udostępnianie strony specjalności ZSZiAD

Krzysztof Cpałka, 2022