logo

M. Zalasiński

Dr hab. inż. Marcin Zalasiński, prof. PCz

Marcin Zalasiński

Katedra Inteligentnych Systemów Informatycznych

Pokój: 520

E-mail:

Konsultacje: czwartek 12:00 - 14:00

Dydaktyka

Przedmioty prowadzone w roku akademickim 2019/2020:

W związku z kwarantanną wszystkie zajęcia są prowadzone na stronie e-learningowej PCz. Materiały do zajęć będą umieszczane tylko tam. Proszę wszystkich Państwa o zapisanie się do odpowiednich kursów!

Aplikacje WWW (niestacjonarne)

 • Wykład 2 - zip
 • Wykład 3 - zip
 • Wykład 4 - zip

Programowanie stron internetowych (niestacjonarne)

Aplikacje www

 • Lab 1 - pdf
 • Proszę o wykonanie instrukcji nr 2 i umieszczenie wyników pracy
  w GitHubie - Lab 2 - pdf
logo dydaktyka

Publikacje

Z Listy Filadelfijskiej

 1. Zalasiński M., Łapa K., Cpałka K., 2018, "Prediction of values of the dynamic signature features", Expert Systems with Appications, vol. 104, pp. 86-96.

 2. Zalasiński M., Cpałka K., 2018, "A new method for signature verification based on selection of the most important partitions of the dynamic signature", Neurocomputing, vol. 289, pp. 13-22.

 3. Cpałka K., Zalasiński M., Rutkowski L., 2016, "A new algorithm for identity verification based on the analysis of a handwritten dynamic signature", Applied Soft Computing, vol. 43, pp. 47–56.

 4. Cpałka K., Zalasiński M., Rutkowski L., 2014, "New method for the on-line signature verification based on horizontal partitioning", Pattern Recognition, vol. 47, pp. 2652–2661.

 5. Cpałka K., Zalasiński M., 2014, "On-line signature verification using vertical signature partitioning", Expert Systems with Applications, vol. 41, pp. 4170-4180.

 6. Cpałka K., Łapa K., Przybył A., Zalasiński M., 2014, "A new method for designing neuro-fuzzy systems for nonlinear modelling with interpretability aspects", Neurocomputing, vol. 135, pp. 203-217.

Z Web of Science

 1. Zalasiński M., Cpałka K., Grzanek K., 2018, "Stability of Features Describing the Dynamic Signature Biometric Attribute", Lecture Notes in Computer Science, vol. 10842, pp. 250-261.

 2. Zalasiński M., Cpałka K., Rutkowski L., 2018, "Fuzzy-Genetic Approach to Identity Verification Using a Handwritten Signature", Advances in Data Analysis with Computational Intelligence Methods, vol. 738, pp. 375-394.

 3. Zalasiński M., Cpałka K., 2018, "A Method for Genetic Selection of the Dynamic Signature Global Features’ Subset", Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 655, pp. 73-82.

 4. Zalasiński M., Cpałka K., Er M.J., 2017, "Stability Evaluation of the Dynamic Signature Partitions Over Time", Lecture Notes in Computer Science, vol. 10245, pp. 733-746.

 5. Zalasiński M., Cpałka K., Hayashi Y., 2017, "A Method for Genetic Selection of the Most Characteristic Descriptors of the Dynamic Signature", Lecture Notes in Computer Science, vol. 10245, pp. 747-760.

 6. Zalasiński M., Łapa K., Cpałka K., Saito T., 2017, "A Method for Changes Prediction of the Dynamic Signature Global Features over Time", Lecture Notes in Computer Science, vol 10245, pp. 761-772.

 7. Saito T., Yasuda K., Ishikawa T., Hosoi R., Takahashi K., Chen Y., Zalasiński M., 2016, "Estimating CPU Features by Browser Fingerprinting", Innovative Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing (IMIS), 2016 10th International Conference on, pp. 587-592.

 8. Zalasiński M., Cpałka K., Rakus-Andersson E., 2016, "An Idea of the Dynamic Signature Verification Based on a Hybrid Approach", Lecture Notes in Computer Science, vol. 9693, pp. 232-246.

 9. Zalasiński M., Cpałka K., Hayashi Y., 2016, "A New Approach to the Dynamic Signature Verification Aimed at Minimizing the Number of Global Features", Lecture Notes in Computer Science, vol. 9693, pp. 218-231.

 10. Zalasiński M., 2016, "New algorithm for on-line signature verification using characteristic global features", Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 432, pp. 137-146.

 11. Zalasiński M., Cpałka K., 2016, "New algorithm for on-line signature verification using characteristic hybrid partitions", Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 432, pp. 147-157.

 12. Zalasiński M., Cpałka K., Hayashi Y., 2015, "New Fast Algorithm for the Dynamic Signature Verification Using Global Features Values", Lecture Notes In Computer Science, vol. 9120, pp. 175-188

 13. Zalasiński M., Cpałka K., Er M.J., 2015, "A New Method for the Dynamic Signature Verification Based on the Stable Partitions of the Signature", Lecture Notes In Computer Science, vol. 9120, pp. 161-174.

 14. Zalasiński M., Cpałka K., Hayashi Y., 2014, "New Method for Dynamic Signature Verification Based on Global Features", Lecture Notes In Computer Science, vol. 8468, pp. 231-245.

 15. Zalasiński M., Cpałka K., Er M.J., 2014, "New Method for Dynamic Signature Verification Using Hybrid Partitioning", Lecture Notes In Computer Science, vol. 8468, pp. 216–230.

 16. Zalasiński M., Łapa K., Cpałka K., 2013, "New Algorithm for Evolutionary Selection of the Dynamic Signature Global Features", Lecture Notes In Computer Science, vol. 7895, pp. 113-121.

 17. Zalasiński M., Cpałka K., 2013, "New Approach for the On-Line Signature Verification Based on Method of Horizontal Partitioning", Lecture Notes In Computer Science, vol. 7895, pp. 342-350.

 18. Łapa K., Zalasiński M., Cpałka K., 2013, "A New Method for Designing and Complexity Reduction of Neuro-fuzzy System for Nonlinear Modelling", Lecture Notes In Computer Science, vol. 7894, pp. 329-344.

 19. Zalasiński M., Cpałka K., 2013, "Novel Algorithm for the On-Line Signature Verification Using Selected Discretization Points Groups", Lecture Notes In Computer Science, vol. 7894, pp. 493-502.

 20. Zalasiński M., Cpałka K., 2012, "Novel algorithm for the on-line signature verification", Lecture Notes In Computer Science, vol. 7268, pp. 362-367.

Pozostałe

 1. Zalasiński M., Cpałka K., 2011, "A new method of on-line signature verification using a flexible fuzzy one-class classier", Selected Topics in Computer Science Applications, EXIT, pp. 38-53.

Projekty

Aktualne:

 1. Brak

Zakończone:

 1. Kierownik grantu NCN nr 2011/01/N/ST6/06964
 2. Uczestnik grantu NCN nr 2012/05/B/ST7/02138
 3. Uczestnik projektu nr POIG.02.03.03-00-091/10
 4. Uczestnik projektu nr POIG.01.03.01-26-021/12
logo projekty

Grant NCN nr 2011/01/N/ST6/06964

"Nowe metody weryfikacji tożsamości na podstawie dynamicznych cech podpisu odręcznego z wykorzystaniem wybranych metod sztucznej inteligencji"

Okres realizacji: 2011 - 2014

Grant NCN nr 2012/05/B/ST7/02138

"Nowe algorytmy tworzenia dokładnych, nieliniowych, interpretowalnych i dostosowanych do działania w czasie rzeczywistym modeli układów dynamicznych z wykorzystaniem inteligencji obliczeniowej"

Okres realizacji: 2013 - 2016

Projekt nr POIG.02.03.03-00-091/10

"Portal Nauki - Platforma transferu wiedzy dla społeczności naukowej i przemysłu"

Strona projektu: www.portalnauki.iisi.pcz.pl

Projekt nr POIG.01.03.01-26-021/12

"Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni"

Okres realizacji: 2013 - 2015
Strona projektu: www.glony.pcz.pl

Linki

Uczelniane

PCz WIMiI IISI Eduroam Dream Spark

Hobby

Luxtorpeda AFC SCKM
Copyright © by Marcin Zalasiński 2010-2019