W związku ze stanem epidemii oraz związanymi z tym komunikatami JM Rektora Politechniki Częstochowskiej

KOMUNIKAT REKTORA dla studentów i doktorantów w sprawie uruchomienia kształcenia zdalnego w Politechnice Częstochowskiej

KOMUNIKAT REKTORA dla nauczycieli akademickich w sprawie uruchomienia kształcenia zdalnego w Politechnice Częstochowskiej 

wszystkie zajęcia dydaktyczne, od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania, będą się odbywały w formie kształcenia zdalnego za pomocą platformy e-learningowej Politechniki Częstochowskiej (https://e-learning.pcz.pl). Kształcenie odbywa się zgodnie z tygodniowym harmonogramem zajęć.

Zapraszam do zapisywania się na kursy.

Due to the state of the epidemic and related messages of the Rector of the Częstochowa University of Technology

RECTOR’S MESSAGE for students and doctoral students on starting remote education at the Częstochowa University of Technology

from March 19, 2020 until further notice, all didactic activities will be realised in the form of distance education using the e-learning platform of the Częstochowa University of Technology (https://e-learning.pcz.pl). The weekly schedule of classes remains unchanged.

Click proper course and join.