Główne wątki badawcze

Systemy neuronowo-rozmyte
Zbiory przybliżone w systemach rozmytych
Przetwarzanie danych niekompletnych