Robert Nowicki

Robert Nowicki pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Inteligentnych Systemów Informatycznych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Jego badania dotyczą rozwijania metod sztucznej inteligencji, zwłaszcza w zakresie rozmytych systemów decyzyjnych oraz teorii zbiorów przybliżonych. Jest autorem ponad 70 artykułów naukowych publikowanych m.in. w takich czasopismach jak IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics – Part B: Cybernetics, Journal of Nonlinear Analysis, Series A: Theory, Methods and Applications, Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence oraz jako rozdziały książek wydawnictw World Scientific and Engineering Society Press, Silesian University Press, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT i IOS Press, Springer Physica-Verlag. Jest także autorem monografii Rozmyte systemy decyzyjne w zadaniach z ograniczoną wiedzą wydanej nakładem Akademickiej Oficyny Wydawniczej EXIT w roku 2009.
Był kierownikiem projektu Algorytmy podejmowania decyzji w warunkach ograniczonej wiedzy w zagadnieniach diagnostyki technicznej finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz wykonawcą w wielu innych projektach, m.in. projekcie polsko-singapurskim Rozwój inteligentnych technik modelowania, sterowania i optymalizacji złożonych systemów produkcyjnych.

Tytuł mgra inż. w zakresie elektroniki i inżynierii komputerowej na kierunku elektrotechnika uzyskał na Wydziale Elektrycznym PCz w 1997r. Stopień doktora w dyscyplinie informatyka uzyskał na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie w roku 2000. Rozprawa doktorska nosiła tytuł Systemy rozmyto-neuronowe realizujące różne sposoby rozmytego wnioskowania. W roku 2010, Rada Naukowa Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk nadała Robertowi Nowickiemu stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Tytuł profesora uzyskał postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 lutego 2020 r.

Jest członkiem międzynarodowego komitetu programowego konferencji ICAISC w edycjach od roku 2008 (http://www.icaisc.eu/).