user photo
Contact:

Position:
Assistant Professor

Research teams:
Struktury i metody uczenia sieci neuronowych

Classes:
Programowanie niskopoziomowe lab
Systemy operacyjne lab
PhD Eng Bartosz Kowalczyk

Schedule