user photo
Contact:

Position:
Phd Student

MSc Eng Jolanta Podolszańska
W roku akademickim 2023/24 nie prowadzę zajęć dydaktycznych. Studentów powtarzających rok proszę o kontaktowanie się z aktualnie prowadzącymi zajęcia z PP lub z koordynatorem przedmiotu. 

Schedule