user photo
Contact:

Position:
Assistant

Classes:
Podstawy przedsiębiorczości i zarządzania pracami badawczymi i rozwojowymi cw
Podstawy przedsiębiorczości i zarządzania pracami badawczymi cw
MSc Katarzyna Nieszporek

Schedule