user photo
Contact:

Position:
Assistant Professor

Classes:
Certyfikacja w cyberbezpieczeństwie cw
Certyfikacja w cyberbezpieczeństwie wyk
Bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej lab
Inżynieria elektroniczna i komputerowa wyk
Zagrożenia w cyberprzestrzeni cw
Zagrożenia w cyberprzestrzeni wyk
Architektura systemów komputerowych cw
Architektura systemów komputerowych lab
Architektura systemów komputerowych wyk
Podstawy sieci komputerowych lab
PhD Eng Tomasz Gałkowski

Schedule