Zarządzanie infrastrukturą i diagnostyka sieci komputerowych (full time)